WhatsApp Destek Hattı 
  +90 532 496 38 79

Tokoz tls

Tls Wedge çi ye?

Awayê rastkirina karoyan di bihevvedanîna karoyên çêkirî û yên siriştî de bi kar tê û dike ku ev alav hêsantir, bilez û bi rêk û pêk bên raxistin.

Awa, ji taqoza bicîhkirinê tls-Ww, derza bihevvegir tls-Ws û penseya tls-Wpyê pêk tê.


Cûrê TOKOZ tls-Wyê


tls-Ww
tls-Ws
tls-Wp
Tls Screw çi ye?

Awayê rastkirina karoyan a bi vîdeyê ji bo pêvedanîna qaroyên çêkirî û yên siriştî tê bikaranîn û dike ku ev alav bi pîr û pergaltir bên raxistin.

Taqoza rastkirina awayê bi vîde ji tls-Swyê û derza bihevvegir tls-Ssyê pêk tê.


TOKOZ tls-S Serisi


tls-Sw
tls-Ss